პროდუქტის გადაცვლა

  • პირველი 1 კვირის განმავლობაში ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში პროდუქტი ექვემედებარება გადაცვლას.
  • პროდუქტს თუ 1 კვირის შემდეგ აღმოაჩდება რაიმე დეფექტი მაღაზია იტოვებს უფლებას, რომ ნივთი დაიტოვოს მაქსიმუმ 45 დღის განმავლონაში.
  • პროდუქტი არ უნდა იყოს გახსნილი, შეკეთებული
  • გარანტია არ ვრცელდება აქსესუარებზე