პროდუქტის დაბრუნება

  • მომხმარებელს,ონლაინ შეძენიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში შეუძლია დააბრუნოს პროდუქტი.
  • პროდუქტის დაბრუნების, ტრანსპორტირების ხარჯს ანაზღაურებს მომხმარებელი

  • მომხმარებლის მიერ თუ იქნება ნივთი გახსნილი, შეკეთებული ან დაზიანებული ამ შემთხვევაში პროდუქტი უკან არ მიიღება.
  • პროდუქტის დაბრუნება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში თუ, მას აქვს ისეთი მდგომარეობა, როგორიც ჰქონდა ყიდვის პროცესში.
  • პროდუქტი შემოწმდება ტექნიკოსთა ჯგუფის მიერ და თუ მას აღმოაჩნდება რაიმე სახის დაზიანება ამ შემთხვევაში, პროდუქტი უკან არ მიიღება.
  • პროდუქტი ადგილზე შეგიძლიათ მიიტანოთ შემდეგ ლოკაციებზე;
  • ქუთაისი – ჭავჭავაძის # 67ა სავაჭრო ცენტრი “გრანდ მოლი”
  • თბილისი – გიორგი ცაბაძის ქუჩა # 8 სავაჭრო ცენტრი “კიდობანი”
  • თანხის დაბრუნება მოხდება არაუგვიანეს 14 სამუშაო დღისა იმ ანგარიშზე, საიდანაც მოხდა პროდუქტის შეძენა.