წესები და პირობები

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

ბოლო განახლება: 2022-08-03

1. შესავალი

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება mobiway-ში ("კომპანია", "ჩვენ", "ჩვენი", "ჩვენ")!

ეს მომსახურების პირობები („პირობები“, „მომსახურების პირობები“) არეგულირებს თქვენ მიერ mobiway.ge-ზე განთავსებული ჩვენი ვებგვერდის გამოყენებას (ერთად თუ ინდივიდუალურად „მომსახურება“), რომელსაც ოპერირებს mobiway.

ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ასევე არეგულირებს თქვენ მიერ ჩვენი სერვისის გამოყენებას და განმარტავს, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიცავთ და ვამჟღავნებთ ინფორმაციას, რომელიც გამოწვეულია ჩვენი ვებ გვერდების გამოყენების შედეგად.

ჩვენთან თქვენი შეთანხმება მოიცავს ამ პირობებს და ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას („შეთანხმებები“). თქვენ აცნობიერებთ, რომ წაიკითხეთ და გაიგეთ შეთანხმებები და ეთანხმებით, რომ შეასრულეთ ისინი.

თუ არ ეთანხმებით (ან ვერ შეასრულებთ) შეთანხმებებს, მაშინ შეიძლება არ ისარგებლოთ სერვისით, მაგრამ გთხოვთ შეგვატყობინოთ ელექტრონული ფოსტით info@mobiway.ge-ზე, რათა შევეცადოთ ვიპოვოთ გამოსავალი. ეს პირობები ვრცელდება ყველა ვიზიტორზე, მომხმარებელზე და სხვაზე, ვისაც სურს წვდომა ან გამოიყენოს სერვისი.

2. კომუნიკაციები

ჩვენი სერვისის გამოყენებით, თქვენ თანახმა ხართ გამოიწეროთ საინფორმაციო ბიულეტენი, მარკეტინგული ან სარეკლამო მასალები და სხვა ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ შეიძლება გამოგვიგზავნოთ. თუმცა, თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ჩვენგან ნებისმიერი, ან ყველა ამ კომუნიკაციის მიღებაზე, თუ მიჰყევით გამოწერის გაუქმების ბმულს ან ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით info@mobiway.ge-ზე.

3. შესყიდვები

თუ გსურთ შეიძინოთ რაიმე პროდუქტი ან სერვისი, რომელიც ხელმისაწვდომია სერვისის საშუალებით („შესყიდვა“), შეიძლება მოგეთხოვოთ მიაწოდოთ გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც ეხება თქვენს შესყიდვას, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით, თქვენი საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის ნომერი, თქვენი ბარათის ვადის გასვლის თარიღი. , თქვენი ბილინგის მისამართი და თქვენი მიწოდების ინფორმაცია.

თქვენ წარმოადგენთ და იძლევით გარანტიას, რომ: (i) გაქვთ კანონიერი უფლება, გამოიყენოთ ნებისმიერი ბარათი(ები) ან გადახდის სხვა მეთოდი(ები) ნებისმიერ შესყიდვასთან დაკავშირებით; და რომ (ii) ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით, არის ჭეშმარიტი, სწორი და სრული.

ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მესამე მხარის სერვისები გადახდის გასაადვილებლად და შესყიდვების დასრულების მიზნით. თქვენი ინფორმაციის გაგზავნით, თქვენ გვაძლევთ უფლებას მივაწოდოთ ინფორმაცია ამ მესამე პირებს, რომლებიც ექვემდებარება ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარვყოთ ან გავაუქმოთ თქვენი შეკვეთა ნებისმიერ დროს ისეთი მიზეზების გამო, როგორიცაა, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით: პროდუქტის ან სერვისის ხელმისაწვდომობა, შეცდომები პროდუქტის ან სერვისის აღწერაში ან ფასში, თქვენს შეკვეთაში შეცდომის ან სხვა მიზეზების გამო.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი თქვან ან გავაუქმოთ თქვენი შეკვეთა, თუ ეჭვი გაქვთ თაღლითობაში ან არაავტორიზებული ან უკანონო ტრანზაქციის შესახებ.
4. კონკურსები, გათამაშებები და აქციები

ნებისმიერი კონკურსი, გათამაშება ან სხვა აქცია (ერთობლივად, „აქცია“), რომელიც ხელმისაწვდომია სერვისის საშუალებით, შეიძლება რეგულირდებოდეს წესებით, რომლებიც განცალკევებულია ამ მომსახურების პირობებისგან. თუ თქვენ მონაწილეობთ რაიმე აქციაში, გთხოვთ, გადახედოთ მოქმედ წესებს და ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. თუ პრომოუშენის წესები ეწინააღმდეგება ამ მომსახურების პირობებს, იმოქმედებს აქციის წესები.

5. თანხის დაბრუნება

ჩვენ ვაბრუნებთ კონტრაქტებზე თანხის დაბრუნებას ხელშეკრულების თავდაპირველი შეძენიდან 1 დღის განმავლობაში.

6. შინაარსი

ამ სერვისზე ან მისი მეშვეობით ნაპოვნი კონტენტი არის mobiway-ის საკუთრება ან გამოიყენება ნებართვით. თქვენ არ შეგიძლიათ გაავრცელოთ, შეცვალოთ, გადასცეთ, ხელახლა გამოიყენოთ, ჩამოტვირთოთ, ხელახლა გამოაქვეყნოთ, დააკოპიროთ ან გამოიყენოთ აღნიშნული კონტენტი მთლიანად თუ ნაწილობრივ, კომერციული მიზნებისთვის ან პირადი სარგებლობისთვის, ჩვენგან წინასწარი წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.
7. აკრძალული გამოყენება

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სერვისი მხოლოდ კანონიერი მიზნებისთვის და პირობების შესაბამისად. თქვენ თანახმა ხართ არ გამოიყენოთ სერვისი:

0.1. ნებისმიერი გზით, რომელიც არღვევს ნებისმიერ მოქმედ ეროვნულ ან საერთაშორისო კანონს ან რეგულაციას.

0.2. არასრულწლოვანთა ექსპლუატაციის, ზიანის მიყენების, ან რაიმე ფორმით ექსპლუატაციის ან ზიანის მიყენების მცდელობის მიზნით, მათი არასათანადო შინაარსის გამოვლენით ან სხვაგვარად.

0.3. ნებისმიერი სარეკლამო ან სარეკლამო მასალის, მათ შორის ნებისმიერი „უსარგებლო ფოსტის“, „ჯაჭვური წერილის“, „სპამის“ ან სხვა მსგავსი შუამდგომლობის გადაცემის ან გაგზავნის შესაძენად.

0.4. კომპანიის, კომპანიის თანამშრომლის, სხვა მომხმარებლის, ან ნებისმიერი სხვა პირის ან სუბიექტის იმიჯის განსახიერება ან მცდელობა.

0.5. ნებისმიერი გზით, რომელიც არღვევს სხვათა უფლებებს, ან რაიმე ფორმით არის უკანონო, მუქარის შემცველი, თაღლითური ან საზიანო, ან რაიმე უკანონო, უკანონო, თაღლითურ ან მავნე მიზანთან ან საქმიანობასთან დაკავშირებით.

0.6. ჩაერთონ ნებისმიერ სხვა ქცევაში, რომელიც ზღუდავს ან აფერხებს ვინმეს გამოყენებას ან სარგებლობას სერვისით, ან რომელიც, როგორც ჩვენ დავადგინეთ, შეიძლება ზიანი მიაყენოს ან შეურაცხყოს კომპანიას ან სერვისის მომხმარებლებს ან დააკისროს მათ პასუხისმგებლობა.

გარდა ამისა, თქვენ ეთანხმებით, რომ არ:

0.1. გამოიყენეთ სერვისი ნებისმიერი გზით, რამაც შეიძლება გააუქმოს, გადატვირთოს, დააზიანოს ან გააუარესოს სერვისი ან ხელი შეუშალოს სხვა მხარის მიერ სერვისის გამოყენებას, მათ შორის სერვისის მეშვეობით რეალურ დროში აქტივობებში ჩართვის შესაძლებლობას.

0.2. გამოიყენეთ ნებისმიერი რობოტი, ობობა ან სხვა ავტომატური მოწყობილობა, პროცესი ან საშუალება სერვისზე წვდომისთვის ნებისმიერი მიზნით, მათ შორის სერვისზე არსებული მასალის მონიტორინგის ან კოპირებისთვის.

0.3. გამოიყენეთ ნებისმიერი მექანიკური პროცესი სერვისზე არსებული მასალის მონიტორინგისთვის ან კოპირებისთვის ან სხვა არაავტორიზებული მიზნით ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

0.4. გამოიყენეთ ნებისმიერი მოწყობილობა, პროგრამული უზრუნველყოფა ან რუტინა, რომელიც ხელს უშლის სერვისის გამართულ მუშაობას.

0.5. შემოიტანეთ ნებისმიერი ვირუსი, ტროას ცხენები, ჭიები, ლოგიკური ბომბები ან სხვა მასალა, რომელიც მავნე ან ტექნოლოგიურად საზიანოა.

0.6. შეეცადეთ მოიპოვოთ არაავტორიზებული წვდომა, ჩაერიოთ, დააზიანოთ ან შეაფერხოთ სერვისის რომელიმე ნაწილი, სერვერი, რომელზეც ინახება სერვისი, ან სერვისთან დაკავშირებული ნებისმიერი სერვერი, კომპიუტერი ან მონაცემთა ბაზა.

0.7. თავდასხმის სერვისი სერვისზე უარის თქმის ან განაწილებული სერვისის უარყოფის შეტევის მეშვეობით.

0.8. მიიღეთ ნებისმიერი ქმედება, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ან გააყალბოს კომპანიის რეიტინგი.

0.9. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეეცადეთ ჩაერიოთ სერვისის გამართულ მუშაობაში.

8. ანალიტიკა

ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერები ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგისა და ანალიზისთვის.
9. არასრულწლოვანთა მიერ გამოყენება

სერვისი განკუთვნილია მხოლოდ თვრამეტი (18) წლის პირებისთვის წვდომისა და გამოყენებისთვის. სერვისზე წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ იძლევით გარანტიას და აცხადებთ, რომ ხართ მინიმუმ თვრამეტი (18) წლის და გაქვთ სრული უფლებამოსილება, უფლება და შესაძლებლობა, დადოთ ეს ხელშეკრულება და დაიცვან პირობების ყველა პირობა. თუ არ ხართ მინიმუმ თვრამეტი (18) წლის, გეკრძალებათ სერვისით წვდომა და გამოყენება.

10. ანგარიშები

როდესაც ჩვენთან ანგარიშს ქმნით, გარანტიას გაძლევთ, რომ ხართ 18 წელზე მეტი ასაკის და რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის ზუსტი, სრული და აქტუალური ნებისმიერ დროს. არაზუსტმა, არასრულმა ან მოძველებულმა ინფორმაციამ შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი ანგარიშის დაუყოვნებელი შეწყვეტა სერვისზე.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი ანგარიშისა და პაროლის კონფიდენციალურობის დაცვაზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ თქვენს კომპიუტერზე და/ან ანგარიშზე წვდომის შეზღუდვით. თქვენ თანახმა ხართ მიიღოთ პასუხისმგებლობა ნებისმიერ და ყველა აქტივობაზე ან მოქმედებაზე, რომელიც ხდება თქვენი ანგარიშის და/ან პაროლის ქვეშ, იქნება ეს თქვენი პაროლი ჩვენს სერვისში თუ მესამე მხარის სერვისში. თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა შეგვატყობინოთ, როგორც კი შეიტყობთ უსაფრთხოების ნებისმიერი დარღვევის ან თქვენი ანგარიშის არაავტორიზებული გამოყენების შესახებ.

თქვენ არ შეგიძლიათ მომხმარებლის სახელად გამოიყენოთ სხვა პირის ან ერთეულის სახელი, ან რომელიც კანონიერად მიუწვდომელია გამოსაყენებლად, სახელი ან სავაჭრო ნიშანი, რომელიც ექვემდებარება თქვენს გარდა სხვა პირის ან სუბიექტის ნებისმიერ უფლებას, შესაბამისი ავტორიზაციის გარეშე. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მომხმარებლის სახელით ნებისმიერი სახელი, რომელიც არის შეურაცხმყოფელი, ვულგარული ან უხამსი.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი თქვან მომსახურებაზე, გავაუქმოთ ანგარიშები, წავშალოთ ან შევცვალოთ კონტენტი, ან გავაუქმოთ შეკვეთები ჩვენი შეხედულებისამებრ.
11. ინტელექტუალური საკუთრება

სერვისი და მისი ორიგინალური შინაარსი (მომხმარებლების მიერ მოწოდებული კონტენტის გამოკლებით), ფუნქციები და ფუნქციონირება არის და დარჩება mobiway-ის და მისი ლიცენზირების ექსკლუზიურ საკუთრებაში. სერვისი დაცულია საავტორო უფლებებით, სავაჭრო ნიშნებით და სხვა და უცხო ქვეყნების კანონებით. ჩვენი სავაჭრო ნიშნები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერ პროდუქტთან ან სერვისთან დაკავშირებით mobiway-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

12. საავტორო უფლებების პოლიტიკა

ჩვენ პატივს ვცემთ სხვათა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. ჩვენი პოლიტიკაა ვუპასუხოთ ნებისმიერ პრეტენზიას, რომ სერვისზე განთავსებული კონტენტი არღვევს საავტორო ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს („დარღვევა“) ნებისმიერი პირის ან სუბიექტის.

თუ თქვენ ხართ საავტორო უფლებების მფლობელი, ან ავტორიზებული ერთის სახელით და ფიქრობთ, რომ საავტორო უფლებებით დაცული ნამუშევარი დაკოპირებულია ისე, რომ წარმოადგენს საავტორო უფლებების დარღვევას, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი პრეტენზია ელექტრონული ფოსტით მისამართზე info@mobiway.ge, სათაურის ველში: „საავტორო უფლებების დარღვევა“ და თქვენს სარჩელში შეიტანეთ სავარაუდო დარღვევის დეტალური აღწერა, როგორც ეს დეტალურადაა აღწერილი ქვემოთ, „DMCA შეტყობინება და საავტორო უფლებების დარღვევის პრეტენზიების პროცედურები“

თქვენ შეიძლება პასუხისმგებელი იქნებით ზარალზე (მათ შორის ხარჯებზე და ადვოკატთა საფასურზე) არასწორი წარმოდგენისთვის ან არაკეთილსინდისიერი პრეტენზიებისთვის თქვენს საავტორო უფლებებზე ნაპოვნი და/ან სერვისის მეშვეობით ნაპოვნი ნებისმიერი კონტენტის დარღვევის გამო.
13. DMCA შეტყობინება და საავტორო უფლებების დარღვევის პრეტენზიების პროცედურა

თქვენ შეგიძლიათ გაგზავნოთ შეტყობინება ციფრული ათასწლეულის საავტორო უფლებების შესახებ კანონის (DMCA) შესაბამისად, ჩვენს საავტორო უფლებათა აგენტს შემდეგი ინფორმაციის წერილობით მიწოდებით (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ 17 U.S.C 512(c)(3)):

0.1. საავტორო უფლებების ინტერესების მფლობელის სახელით მოქმედების უფლებამოსილი პირის ელექტრონული ან ფიზიკური ხელმოწერა;

0.2. საავტორო უფლებებით დაცული ნამუშევრის აღწერა, რომელიც თქვენ ამტკიცებთ, რომ დაირღვა, მათ შორის URL (მაგ. ვებ გვერდის მისამართი) იმ ადგილის, სადაც საავტორო უფლებებით დაცული ნამუშევარი არსებობს ან საავტორო უფლებებით დაცული ნაწარმოების ასლი;

0.3. URL-ის ან სხვა კონკრეტული მდებარეობის იდენტიფიკაცია სერვისზე, სადაც განთავსებულია მასალა, რომელსაც თქვენ ამტკიცებთ, რომ არღვევს;

0.4. თქვენი მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

0.5. თქვენი განცხადება, რომ თქვენ გაქვთ კეთილსინდისიერი რწმენა, რომ სადავო გამოყენება არ არის ავტორიზებული საავტორო უფლებების მფლობელის, მისი აგენტის ან კანონის მიერ;

0.6. თქვენს მიერ გაკეთებული განცხადება ცრუ ჩვენების სასჯელის ქვეშ, რომ ზემოთ მოცემული ინფორმაცია თქვენს შეტყობინებაში არის ზუსტი და რომ თქვენ ხართ საავტორო უფლებების მფლობელი ან უფლებამოსილი იმოქმედოთ საავტორო უფლებების მფლობელის სახელით.

შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ჩვენს საავტორო უფლებების აგენტს ელექტრონული ფოსტით info@mobiway.ge.

14. შეცდომის მოხსენება და გამოხმაურება

თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ან პირდაპირ info@mobiway.ge-ზე ან მესამე მხარის საიტებისა და ხელსაწყოების მეშვეობით ინფორმაცია და გამოხმაურება შეცდომებთან, გაუმჯობესების წინადადებებთან, იდეებთან, პრობლემებთან, საჩივრებთან და ჩვენს სერვისთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით („გამოხმაურება“). თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ: (i) არ უნდა შეინარჩუნოთ, შეიძინოთ ან განამტკიცოთ რაიმე ინტელექტუალური საკუთრების უფლება ან სხვა უფლება, ტიტული ან ინტერესი ან გამოხმაურებაზე; (ii) კომპანიას შეიძლება ჰქონდეს უკუკავშირის მსგავსი განვითარების იდეები; (iii) გამოხმაურება არ შეიცავს კონფიდენციალურ ინფორმაციას ან საკუთრებაში არსებულ ინფორმაციას თქვენგან ან რომელიმე მესამე მხარისგან; და (iv) კომპანიას არ ეკისრება რაიმე სახის კონფიდენციალურობის ვალდებულება უკუკავშირთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ უკუკავშირზე საკუთრების გადაცემა შეუძლებელია მოქმედი სავალდებულო კანონების გამო, თქვენ ანიჭებთ კომპანიას და მის ფილიალებს ექსკლუზიურ, გადასაცემად, შეუქცევად, უფასო, ქველიცენზირებადი, შეუზღუდავი და მუდმივი გამოყენების უფლებას ( მათ შორის კოპირება, შეცვლა, წარმოებული ნაწარმოებების შექმნა, გამოქვეყნება, გავრცელება და კომერციალიზაცია) გამოხმაურება ნებისმიერი ფორმით და ნებისმიერი მიზნით.
15. ბმულები სხვა ვებ საიტებზე

ჩვენი სერვისი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის ვებსაიტებზე ან სერვისებზე, რომლებსაც არ ეკუთვნის ან აკონტროლებს mobiway.

mobiway-ს არ აქვს კონტროლი და არ იღებს პასუხისმგებლობას მესამე მხარის ვებსაიტების ან სერვისების შინაარსზე, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ან პრაქტიკაზე. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას რომელიმე ამ სუბიექტის/ფიზიკური პირის ან მათი ვებსაიტების შეთავაზებაზე.

მაგალითად, ჩამოთვლილი გამოყენების პირობები შეიქმნა PolicyMaker.io-ს გამოყენებით, უფასო ვებ აპლიკაციის მაღალი ხარისხის იურიდიული დოკუმენტების გენერირებისთვის. PolicyMaker-ის წესები და პირობების გენერატორი არის ადვილად გამოსაყენებელი უფასო ინსტრუმენტი ვებსაიტის, ბლოგის, ელექტრონული კომერციის მაღაზიისთვის ან აპისთვის მომსახურების პირობების შესანიშნავი სტანდარტული შაბლონის შესაქმნელად.

თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, რაიმე ზიანის ან ზარალის გამო, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ ეს გამოწვეულია აშშ-ის მიერ ან კავშირში, აშშ-ის მიერ ან კავშირში. ასეთი მესამე მხარის ვებსაიტები ან სერვისები.

ჩვენ მკაცრად გირჩევთ, წაიკითხოთ მომსახურების პირობები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ნებისმიერი მესამე მხარის ვებსაიტების ან სერვისების, რომლებსაც თქვენ ეწვიეთ.

16. გარანტიის უარყოფა

ამ მომსახურებებს აწვდის კომპანია "როგორც არის" და "როგორც ხელმისაწვდომია" საფუძველზე. კომპანია არ იძლევა რაიმე სახის, გამოხატულ ან ნაგულისხმევ წარმომადგენლობას ან გარანტიას, რაც შეეხება მათი სერვისების ფუნქციონირებას, ან მასში შემავალ ინფორმაციას, შინაარსს ან მასალებს. თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით, რომ ამ სერვისების, მათი შინაარსის და ჩვენგან მიღებული ნებისმიერი სერვისის ან ნივთის გამოყენება თქვენი რისკის ქვეშაა.

არც კომპანია და არც კომპანიასთან ასოცირებული პირი არ იძლევა გარანტიას ან წარმომადგენლობას სრულყოფილების, უსაფრთხოების, სანდოობის, ხარისხის, სიზუსტის ან ხელმისაწვდომობის მიმართ. ზემოაღნიშნულის შეზღუდვის გარეშე, არც კომპანია და არც რომელიმე კომპანიასთან ასოცირებული არ წარმოადგენს ან გარანტიას იძლევა, რომ სერვისები, მათი შინაარსი, ან რაიმე სერვისი ან ნივთი, რომელიც მიღებულია უსასყიდლოდ უსაზღვროდ, უსაზღვროდ, უსასყიდლოდ რომ სერვისები ან სერვერი, რომელიც მის ხელმისაწვდომს ხდის, თავისუფალია ვირუსებისგან ან სხვა მავნე კომპონენტებისგან, ან რომ სერვისები ან რაიმე სერვისები ან ნივთები, რომლებიც მიღებულია სხვა სერვისებით ან სხვა სერვისებით.

კომპანია უარს ამბობს ნებისმიერი სახის გარანტიაზე, გამოხატული თუ ნაგულისხმევი, კანონიერი თუ სხვაგვარად, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება რაიმე სახის სავაჭრო, უსასყიდლო და უსასყიდლო გარანტიებით.

ზემოაღნიშნული გავლენას არ მოახდენს გარანტიებზე, რომლებიც არ შეიძლება გამოირიცხოს ან შეიზღუდოს მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.
17. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

გარდა კანონით აკრძალულისა, თქვენ დაიცავთ ჩვენ და ჩვენს ოფიცრებს, დირექტორებს, თანამშრომლებსა და აგენტებს ნებისმიერი არაპირდაპირი, სადამსჯელო, განსაკუთრებული, შემთხვევის ან უსასყიდლო და მნიშვნელოვანი ზიანის გამო სამართალწარმოება და არბიტრაჟი, ან სასამართლო პროცესზე ან გასაჩივრებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, დაწესებულია თუ არა სამართალწარმოება ან არბიტრაჟი), იქნება ეს კონტრაქტის ქმედებისას, დაუდევრობის, თუ სხვა დეფექტის გამო, შეზღუდვის გარეშე ნებისმიერი პრეტენზია პირად დაზიანებაზე ან ქონებრივ ზიანზე, რომელიც გამომდინარეობს ამ შეთანხმებიდან და თქვენს მიერ ნებისმიერი ფედერალური, სახელმწიფო ან ადგილობრივი კანონების, დებულებების, წესების ან დებულებების დებულებათა დარღვევის შესახებ. . კანონით აკრძალული შემთხვევების გარდა, თუ კომპანიის მხრიდან პასუხისმგებლობა აღმოაჩენს, ის შემოიფარგლება პროდუქციისა და/ან მომსახურებისთვის გადახდილი თანხით და არავითარ შემთხვევაში არ იქნება რაიმე გარემოება. ზოგიერთი სახელმწიფო არ იძლევა დასჯის, შემთხვევითი ან თანმდევი ზიანის გამორიცხვას ან შეზღუდვას, ამიტომ წინა შეზღუდვა ან გამორიცხვა შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

18. შეწყვეტა

ჩვენ შეგვიძლია შევაჩეროთ ან შევაჩეროთ თქვენი ანგარიში და შევაჩეროთ სერვისზე წვდომა დაუყოვნებლივ, წინასწარი შეტყობინების ან პასუხისმგებლობის გარეშე, ჩვენი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერი მიზეზით და შეზღუდვის გარეშე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება პირობების დარღვევით.

თუ გსურთ თქვენი ანგარიშის შეწყვეტა, შეგიძლიათ უბრალოდ შეწყვიტოთ სერვისის გამოყენება.

პირობების ყველა დებულება, რომელიც თავისი ბუნებით უნდა გაუძლოს შეწყვეტას, გაგრძელდება შეწყვეტის შემთხვევაში, მათ შორის, შეუზღუდავად, საკუთრების დებულებები, გარანტიის უარყოფა, ანაზღაურება და პასუხისმგებლობის შეზღუდვები.

19. მარეგულირებელი სამართალი

წინამდებარე პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც მარეგულირებელ კანონმდებლობას ეხება შეთანხმებაზე, კანონის კონფლიქტის დებულებების გათვალისწინებით.

ჩვენ მიერ წინამდებარე პირობების რომელიმე უფლების ან დებულების აღსრულება არ ჩაითვლება ამ უფლებებზე უარის თქმად. თუ სასამართლოს მიერ წინამდებარე პირობების რომელიმე დებულება ძალადაკარგულად ან არააღსრულებად ითვლება, ამ პირობების დარჩენილი დებულებები ძალაში დარჩება. ეს პირობები წარმოადგენს მთელ შეთანხმებას ჩვენს შორის ჩვენს სერვისთან დაკავშირებით და ანაცვლებს და ცვლის ნებისმიერ წინა შეთანხმებას, რომელიც შეიძლება გვქონოდა ჩვენ შორის სერვისთან დაკავშირებით.

20. ცვლილებები სერვისში

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ან შევცვალოთ ჩვენი სერვისი და ნებისმიერი სერვისი ან მასალა, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ სერვისის მეშვეობით, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შეტყობინების გარეშე. ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი, თუ რაიმე მიზეზით სერვისის მთელი ან რომელიმე ნაწილი მიუწვდომელია ნებისმიერ დროს ან ნებისმიერ პერიოდში. დროდადრო ჩვენ შეიძლება შევზღუდოთ წვდომა სერვისის ზოგიერთ ნაწილზე ან მთელ სერვისზე მომხმარებლებისთვის, მათ შორის დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს.
21. ცვლილებები პირობებში

ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს შევცვალოთ პირობები ამ საიტზე შეცვლილი პირობების გამოქვეყნებით. თქვენი პასუხისმგებლობაა პერიოდულად გადახედოთ ამ პირობებს.

თქვენ მიერ განაგრძეთ პლატფორმის გამოყენება განახლებული პირობების გამოქვეყნების შემდეგ ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით და ეთანხმებით ცვლილებებს. თქვენ უნდა შეამოწმოთ ეს გვერდი ხშირად, რათა იცოდეთ ნებისმიერი ცვლილება, რადგან ისინი სავალდებულოა თქვენთვის.

ჩვენს სერვისზე წვდომის ან გამოყენების გაგრძელებით მას შემდეგ, რაც ნებისმიერი შესწორება ძალაში შევა, თქვენ ეთანხმებით, რომ შეასრულეთ შესწორებული პირობები. თუ არ ეთანხმებით ახალ პირობებს, თქვენ აღარ ხართ უფლებამოსილი ისარგებლოთ სერვისით.

22. უარის თქმა და განცალკევება

კომპანიის მიერ პირობებით დადგენილ ნებისმიერ ვადაზე ან პირობაზე უარის თქმა არ ჩაითვლება ამ ტერმინზე ან პირობაზე შემდგომ ან განგრძობით უარის თქმად ან რაიმე სხვა ტერმინზე ან პირობაზე უარის თქმად, და კომპანიის მიერ პირობების უფლებაზე ან დებულებაზე უარის თქმა უნდა. არ წარმოადგენს ასეთ უფლებაზე ან დებულებაზე უარის თქმას.

თუ პირობების რომელიმე დებულება კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოს ან სხვა ტრიბუნალის მიერ მიიჩნია, რომ რაიმე მიზეზით არ არის ძალადაკარგული, უკანონო ან არააღსასრულებელი, ასეთი დებულება უნდა აღმოიფხვრას ან შეიზღუდოს იმ მინიმალურ ზომამდე, რომ პირობების დარჩენილი დებულებები გაგრძელდეს სრული ძალაში. და ეფექტი.

23. აღიარება

ჩვენს მიერ მოწოდებული სერვისით ან სხვა სერვისებით სარგებლობით, თქვენ ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ ეს მომსახურების პირობები და ეთანხმებით მათ მიერ შეკავებას.

24. დაგვიკავშირდით

გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი გამოხმაურება, კომენტარები, მოთხოვნები ტექნიკური მხარდაჭერის შესახებ ელექტრონული ფოსტით: info@mobiway.ge.