კონფიდენციალური პოლიტიკა

ძალაში შესვლის თარიღი: 2022-08-03

1. შესავალი

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება mobiway-ში.

mobiway („ჩვენ“, „ჩვენ“ ან „ჩვენი“) ოპერირებს mobiway.ge-ს (შემდგომში „სერვისი“).

ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არეგულირებს თქვენს ვიზიტს mobiway.ge-ზე და განმარტავს, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიცავთ და ვამჟღავნებთ ინფორმაციას, რომელიც გამოწვეულია ჩვენი სერვისით სარგებლობის შედეგად.

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს სერვისის უზრუნველსაყოფად და გასაუმჯობესებლად. სერვისის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ინფორმაციის შეგროვებას და გამოყენებას ამ პოლიტიკის შესაბამისად. თუ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული, ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ იგივე მნიშვნელობა, რაც ჩვენს წესებსა და პირობებში.

ჩვენი წესები და პირობები („პირობები“) არეგულირებს ჩვენი სერვისის ყველა გამოყენებას და კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ერთად წარმოადგენს თქვენს შეთანხმებას ჩვენთან („შეთანხმება“).

2. განმარტებები

SERVICE ნიშნავს mobiway.ge ვებსაიტს, რომელსაც მართავს mobiway.

პერსონალური მონაცემები ნიშნავს მონაცემებს ცოცხალი პიროვნების შესახებ, რომლის იდენტიფიცირება შესაძლებელია ამ მონაცემებიდან (ან იმ და სხვა ინფორმაციისგან, რომელიც ჩვენ გვაქვს ან შესაძლოა მოვიდეს ჩვენს მფლობელობაში).

გამოყენების მონაცემები არის ავტომატურად შეგროვებული მონაცემები, რომლებიც გენერირებულია სერვისის გამოყენებით ან თავად სერვისის ინფრასტრუქტურიდან (მაგალითად, გვერდის მონახულების ხანგრძლივობა).

Cookies არის პატარა ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს მოწყობილობაში (კომპიუტერი ან მობილური მოწყობილობა).

DATA CONTROLLER ნიშნავს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც (დამოუკიდებლად ან ერთობლივად ან სხვა პირებთან ერთად) განსაზღვრავს მიზნებს და იმ წესს, რომლითაც ხდება ან უნდა მოხდეს ნებისმიერი პერსონალური მონაცემების დამუშავება. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიზნებისთვის, ჩვენ ვართ თქვენი მონაცემების მონაცემთა მაკონტროლებელი.

მონაცემთა დამმუშავებლები (ან სერვისის პროვაიდერები) ნიშნავს ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც ამუშავებს მონაცემებს მონაცემთა კონტროლის სახელით. ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ სხვადასხვა სერვისის პროვაიდერის სერვისები თქვენი მონაცემების უფრო ეფექტურად დასამუშავებლად.

DATA SUBJECT არის ნებისმიერი ცოცხალი ინდივიდი, რომელიც არის პერსონალური მონაცემების საგანი.

მომხმარებელი არის ინდივიდი, რომელიც იყენებს ჩვენს სერვისს. მომხმარებელი შეესაბამება მონაცემთა სუბიექტს, რომელიც არის პერსონალური მონაცემების საგანი.

3. ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

ჩვენ ვაგროვებთ სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციას სხვადასხვა მიზნებისთვის, რათა მოგაწოდოთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი სერვისი თქვენთვის.
4. შეგროვებული მონაცემთა ტიპები

Პერსონალური მონაცემები

ჩვენი სერვისით სარგებლობისას შეიძლება მოგთხოვოთ მოგვაწოდოთ გარკვეული პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენთან დასაკავშირებლად ან იდენტიფიცირებისთვის („პერსონალური მონაცემები“). პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ:

0.1. Ელექტრონული მისამართი

0.2. სახელი და გვარი

0.3. Ტელეფონის ნომერი

0.4. მისამართი, ქვეყანა, შტატი, პროვინცია, ZIP/საფოსტო კოდი, ქალაქი

0.5. ქუქიები და გამოყენების მონაცემები

ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები, რათა დაგიკავშირდეთ საინფორმაციო ბიულეტენებით, მარკეტინგული ან სარეკლამო მასალებით და სხვა ინფორმაციისთვის, რომელიც შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ჩვენგან ნებისმიერი ან ყველა ამ კომუნიკაციის მიღებაზე გამოწერის გაუქმების ბმულის მიყოლებით.

გამოყენების მონაცემები

ჩვენ ასევე შეიძლება შევაგროვოთ ინფორმაცია, რომელსაც თქვენი ბრაუზერი აგზავნის, როდესაც თქვენ სტუმრობთ ჩვენს სერვისს ან როდესაც თქვენ შედიხართ სერვისზე რომელიმე მოწყობილობის საშუალებით ან მისი მეშვეობით („გამოყენების მონაცემები“).

გამოყენების ეს მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა თქვენი კომპიუტერის ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართი (მაგ. IP მისამართი), ბრაუზერის ტიპი, ბრაუზერის ვერსია, ჩვენი სერვისის გვერდები, რომლებსაც თქვენ ეწვიეთ, თქვენი ვიზიტის დრო და თარიღი, ამ გვერდებზე გატარებული დრო, უნიკალური მოწყობილობის იდენტიფიკატორები და სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.

როდესაც თქვენ შედიხართ სერვისზე მოწყობილობით, ეს გამოყენების მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას, როგორიცაა მოწყობილობის ტიპი, თქვენი მოწყობილობის უნიკალური ID, თქვენი მოწყობილობის IP მისამართი, თქვენი მოწყობილობის ოპერაციული სისტემა, ინტერნეტ ბრაუზერის ტიპი, რომელსაც იყენებთ, უნიკალური მოწყობილობა. იდენტიფიკატორები და სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.
ქუქიების მონაცემების თვალყურის დევნება

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს და თვალთვალის მსგავს ტექნოლოგიებს ჩვენს სერვისზე აქტივობის თვალყურის დევნებისთვის და ვინახავთ გარკვეულ ინფორმაციას.

ქუქიები არის ფაილები მცირე რაოდენობის მონაცემებით, რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს ანონიმურ უნიკალურ იდენტიფიკატორს. ქუქი-ფაილები იგზავნება თქვენს ბრაუზერში ვებსაიტიდან და ინახება თქვენს მოწყობილობაზე. ასევე გამოიყენება თვალთვალის სხვა ტექნოლოგიები, როგორიცაა შუქურები, ტეგები და სკრიპტები ინფორმაციის შეგროვებისა და თვალყურის დევნებისთვის და ჩვენი სერვისის გასაუმჯობესებლად და ანალიზისთვის.

თქვენ შეგიძლიათ დაავალოთ თქვენს ბრაუზერს უარი თქვას ყველა ქუქი-ფაილზე ან მიუთითოს როდის იგზავნება ქუქი. თუმცა, თუ არ მიიღებთ ქუქი-ფაილებს, შესაძლოა ვერ შეძლოთ ჩვენი სერვისის ზოგიერთი ნაწილის გამოყენება.

ჩვენ მიერ გამოყენებული ქუქიების მაგალითები:

0.1. სესიის ქუქი-ფაილები: ჩვენ ვიყენებთ სესიის ქუქიებს ჩვენი სერვისის ფუნქციონირებისთვის.

0.2. პრიორიტეტული ქუქი-ფაილები: ჩვენ ვიყენებთ პრიორიტეტების ქუქიებს თქვენი პრეფერენციებისა და სხვადასხვა პარამეტრების დასამახსოვრებლად.

0.3. უსაფრთხოების ქუქიები: ჩვენ ვიყენებთ უსაფრთხოების ქუქიებს უსაფრთხოების მიზნებისთვის.

0.4. სარეკლამო ქუქი-ფაილები: სარეკლამო ქუქი-ფაილები გამოიყენება იმ რეკლამებით, რომლებიც შეიძლება იყოს შესაბამისი თქვენთვის და თქვენი ინტერესებისთვის.

სხვა მონაცემები

ჩვენი სერვისით სარგებლობისას ჩვენ ასევე შეიძლება შევაგროვოთ შემდეგი ინფორმაცია: სქესი, ასაკი, დაბადების თარიღი, დაბადების ადგილი, პასპორტის დეტალები, მოქალაქეობა, რეგისტრაცია საცხოვრებელ ადგილზე და ფაქტობრივი მისამართი, ტელეფონის ნომერი (სამუშაო, მობილური), დოკუმენტების დეტალები. განათლებაზე, კვალიფიკაციაზე, პროფესიულ მომზადებაზე, სამუშაო ხელშეკრულებებზე, NDA ხელშეკრულებებზე, ინფორმაციას პრემიებისა და კომპენსაციის შესახებ, ინფორმაცია ოჯახური მდგომარეობის, ოჯახის წევრების, სოციალური უზრუნველყოფის (ან სხვა გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო) ნომრის, ოფისის ადგილმდებარეობის და სხვა მონაცემების შესახებ.
5. მონაცემთა გამოყენება

mobiway იყენებს შეგროვებულ მონაცემებს სხვადასხვა მიზნებისთვის:

0.1. ჩვენი სერვისის მიწოდება და შენარჩუნება;

0.2. გაცნობოთ ჩვენს სერვისში ცვლილებების შესახებ;

0.3. საშუალებას მოგცემთ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენი სერვისის ინტერაქტიულ ფუნქციებში, როდესაც ამას აირჩევთ;

0.4. მომხმარებელთა მხარდაჭერა;

0.5. ანალიზის ან ღირებული ინფორმაციის შეგროვება, რათა გავაუმჯობესოთ ჩვენი სერვისი;

0.6. ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგი;

0.7. ტექნიკური საკითხების აღმოჩენა, პრევენცია და გადაწყვეტა;

0.8. შეასრულოს ნებისმიერი სხვა მიზანი, რისთვისაც თქვენ უზრუნველყოფთ მას;

0.9. შევასრულოთ ჩვენი ვალდებულებები და აღვასრულოთ ჩვენი უფლებები, რომლებიც გამომდინარეობს თქვენსა და ჩვენ შორის დადებული ნებისმიერი კონტრაქტიდან, მათ შორის ბილინგისა და ინკასო;

0.10. მოგაწოდოთ შეტყობინებები თქვენი ანგარიშის და/ან გამოწერის შესახებ, მათ შორის ვადის გასვლისა და განახლების შეტყობინებები, ელექტრონული ფოსტის ინსტრუქციები და ა.შ.;

0.11. მოგაწოდოთ სიახლეები, სპეციალური შეთავაზებები და ზოგადი ინფორმაცია სხვა საქონლის, სერვისებისა და ღონისძიებების შესახებ, რომლებსაც ჩვენ ვთავაზობთ, რომლებიც მსგავსია თქვენ მიერ უკვე შეძენილი ან დაინტერესებული, თუ არ გადაწყვეტთ არ მიიღოთ ასეთი ინფორმაცია;

0.12. ნებისმიერი სხვა გზით, ჩვენ შეიძლება აღვწეროთ, როდესაც თქვენ მიაწვდით ინფორმაციას;

0.13. ნებისმიერი სხვა მიზნით თქვენი თანხმობით.

6. მონაცემთა შენახვა

ჩვენ შევინარჩუნებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ მანამ, სანამ ეს აუცილებელია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისთვის. ჩვენ შევინარჩუნებთ და გამოვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს იმდენად, რამდენადაც ეს აუცილებელია ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების შესასრულებლად (მაგალითად, თუ ჩვენ მოგიწევთ თქვენი მონაცემების შენახვა მოქმედი კანონების შესასრულებლად), დავა გადავჭრათ და დავიცვათ ჩვენი სამართლებრივი შეთანხმებები და პოლიტიკა.

ჩვენ ასევე შევინარჩუნებთ გამოყენების მონაცემებს შიდა ანალიზის მიზნებისთვის. გამოყენების მონაცემები ჩვეულებრივ ინახება უფრო მოკლე ვადით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს მონაცემები გამოიყენება უსაფრთხოების გასაძლიერებლად ან ჩვენი სერვისის ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად, ან ჩვენ იურიდიულად ვალდებულნი ვართ შევინარჩუნოთ ეს მონაცემები უფრო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.
7. მონაცემთა გადაცემა

თქვენი ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, შეიძლება გადაეცეს – და ინახება – კომპიუტერებზე, რომლებიც მდებარეობს თქვენი შტატის, პროვინციის, ქვეყნის ან სხვა სამთავრობო იურისდიქციის გარეთ, სადაც მონაცემთა დაცვის კანონები შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი იურისდიქციის კანონებისგან.

თუ თქვენ იმყოფებით საქართველოს ფარგლებს გარეთ და გადაწყვეტთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გადავცემთ მონაცემებს, მათ შორის პერსონალურ მონაცემებს, საქართველოში და ვამუშავებთ იქ.

თქვენი თანხმობა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე, რასაც მოჰყვება თქვენი ასეთი ინფორმაციის წარდგენა, წარმოადგენს თქვენს თანხმობას ამ გადაცემაზე.

mobiway მიიღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა უზრუნველყოს თქვენი მონაცემების უსაფრთხოდ დამუშავება და ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად და თქვენი პერსონალური მონაცემების გადაცემა არ განხორციელდება ორგანიზაციაში ან ქვეყანაში, თუ არ არსებობს ადეკვატური კონტროლი, მათ შორის უსაფრთხოების თქვენი მონაცემები და სხვა პირადი ინფორმაცია.

8. მონაცემთა გამჟღავნება

ჩვენ შეიძლება გავამჟღავნოთ პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ, ან თქვენ მოგვაწოდეთ:

0.1. გამჟღავნება სამართალდამცავებისთვის.

გარკვეულ გარემოებებში, ჩვენ შეიძლება მოვითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება, თუ ამას მოითხოვს კანონი ან საჯარო ხელისუფლების მართებული მოთხოვნების საპასუხოდ.

0.2. ბიზნეს გარიგება.

თუ ჩვენ ან ჩვენი შვილობილი კომპანიები ჩართული ვართ შერწყმაში, შესყიდვაში ან აქტივების გაყიდვაში, თქვენი პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადაიცეს.

0.3. სხვა შემთხვევები. ჩვენ ასევე შეიძლება გავამჟღავნოთ თქვენი ინფორმაცია:

0.3.1. ჩვენს შვილობილი და შვილობილი კომპანიებისთვის;

0.3.2. კონტრაქტორებს, სერვისის პროვაიდერებს და სხვა მესამე მხარეებს, რომლებსაც ვიყენებთ ჩვენი ბიზნესის მხარდასაჭერად;

0.3.3. შეასრულოს ის მიზანი, რისთვისაც თქვენ უზრუნველყოფთ მას;

0.3.4. თქვენი კომპანიის ლოგოს ჩვენს ვებგვერდზე ჩართვის მიზნით;

0.3.5. ჩვენ მიერ გამჟღავნებული ნებისმიერი სხვა მიზნით ინფორმაციის მოწოდებისას;

0.3.6. ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში თქვენი თანხმობით;

0.3.7. თუ ჩვენ გვჯერა, რომ გამჟღავნება აუცილებელია ან მიზანშეწონილია კომპანიის, ჩვენი მომხმარებლების ან სხვათა უფლებების, საკუთრების ან უსაფრთხოების დასაცავად.

9. მონაცემთა უსაფრთხოება

თქვენი მონაცემების უსაფრთხოება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტით გადაცემის არც ერთი მეთოდი ან ელექტრონული შენახვის მეთოდი არ არის 100% უსაფრთხო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ გამოვიყენოთ კომერციულად მისაღები საშუალებები თქვენი პერსონალური მონაცემების დასაცავად, ჩვენ არ შეგვიძლია მისი აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტია.
10. თქვენი მონაცემთა დაცვის უფლებები მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის (GDPR) მიხედვით

თუ თქვენ ხართ ევროკავშირის (EU) და ევროპის ეკონომიკური ზონის (EEA) რეზიდენტი, თქვენ გაქვთ მონაცემთა დაცვის გარკვეული უფლებები, რომლებიც დაცულია GDPR-ით.

ჩვენი მიზანია მივიღოთ გონივრული ნაბიჯები, რათა მოგცეთ საშუალება შეასწოროთ, შეცვალოთ, წაშალოთ ან შეზღუდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენება.

თუ გსურთ ინფორმირებული იყოთ, რა პერსონალურ მონაცემებს ვფლობთ თქვენს შესახებ და თუ გსურთ მათი ამოღება ჩვენი სისტემებიდან, მოგვწერეთ info@mobiway.ge.

გარკვეულ პირობებში, თქვენ გაქვთ მონაცემთა დაცვის შემდეგი უფლებები:

0.1. თქვენს შესახებ არსებული ინფორმაციის წვდომის, განახლების ან წაშლის უფლება;

0.2. გამოსწორების უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება გაასწოროთ თქვენი ინფორმაცია, თუ ეს ინფორმაცია არაზუსტი ან არასრულია;

0.3. წინააღმდეგობის უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება გააპროტესტოთ ჩვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება;

0.4. შეზღუდვის უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ, რომ შევზღუდოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება;

0.5. მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება მოგაწოდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების ასლი სტრუქტურირებული, მანქანით წაკითხვადი და ხშირად გამოყენებული ფორმატით;

0.6. თანხმობის გაუქმების უფლება. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება გააუქმოთ თქვენი თანხმობა ნებისმიერ დროს, როდესაც ჩვენ ვეყრდნობით თქვენს თანხმობას თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაზე;

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ, გადაამოწმოთ თქვენი ვინაობა, სანამ ასეთ მოთხოვნებს უპასუხებთ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ შეიძლება ვერ მივაწოდოთ სერვისი საჭირო მონაცემების გარეშე.

თქვენ გაქვთ უფლება მიმართოთ მონაცემთა დაცვის ორგანოს თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და გამოყენების შესახებ. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ მონაცემთა დაცვის ორგანოს ევროპის ეკონომიკურ ზონაში (EEA).

11. თქვენი მონაცემთა დაცვის უფლებები კალიფორნიის კონფიდენციალურობის დაცვის აქტის (CalOPPA) მიხედვით

CalOPPA არის პირველი სახელმწიფო კანონი ქვეყანაში, რომელიც მოითხოვს კომერციულ ვებსაიტებსა და ონლაინ სერვისებს კონფიდენციალურობის პოლიტიკის განთავსებას. კანონის მიღწევები კალიფორნიის ფარგლებს სცილდება, რომ მოითხოვოს პირი ან კომპანია შეერთებულ შტატებში (და წარმოუდგენელ მსოფლიოში), რომელიც მართავს ვებსაიტებს, რომლებიც აგროვებენ კალიფორნიის მომხმარებლებისგან პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას, გამოაქვეყნონ თვალსაჩინო კონფიდენციალურობის პოლიტიკა თავის ვებსაიტზე, სადაც მითითებულია ზუსტად შეგროვებული ინფორმაცია და პირებს, რომლებთანაც ხდება მისი გაზიარება და დაიცვან ეს პოლიტიკა.
CalOPPA-ს მიხედვით, ჩვენ ვეთანხმებით შემდეგს:

0.1. მომხმარებლებს შეუძლიათ ანონიმურად ეწვიონ ჩვენს საიტს;

0.2. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ბმული შეიცავს სიტყვას „კონფიდენციალურობა“ და მარტივად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ვებსაიტის მთავარ გვერდზე;

0.3. მომხმარებლებს ეცნობებათ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გვერდზე;

0.4. მომხმარებლებს შეუძლიათ შეცვალონ პერსონალური ინფორმაცია ელფოსტით info@mobiway.ge-ზე.

ჩვენი პოლიტიკა „არ თვალყური ადევნო“ სიგნალებს:

ჩვენ პატივს ვცემთ Do Not Track სიგნალებს და არ ვადევნებთ თვალს, არ ვაყენებთ ქუქი-ფაილებს ან არ ვიყენებთ რეკლამას, როდესაც ბრაუზერის მექანიზმი არ არის თვალყურის დევნება. Do Not Track არის პრიორიტეტი, რომელიც შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენს ბრაუზერში, რათა აცნობოთ ვებსაიტებს, რომ არ გსურთ თვალყურის დევნება.

თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ Do Not Track თქვენი ვებ ბრაუზერის პარამეტრების ან პარამეტრების გვერდის მონახულებით.

12. თქვენი მონაცემთა დაცვის უფლებები კალიფორნიის მომხმარებელთა კონფიდენციალურობის აქტის (CCPA) მიხედვით

თუ თქვენ ხართ კალიფორნიის რეზიდენტი, უფლება გაქვთ გაიგოთ რა მონაცემებს ვაგროვებთ თქვენს შესახებ, მოითხოვოთ თქვენი მონაცემების წაშლა და არა გაყიდვა (გაზიარება). თქვენი მონაცემთა დაცვის უფლებების განსახორციელებლად, შეგიძლიათ გარკვეული მოთხოვნები დაგვიყენოთ და გვკითხოთ:

0.1. რა პერსონალური ინფორმაცია გვაქვს თქვენ შესახებ. თუ თქვენ გააკეთებთ ამ მოთხოვნას, ჩვენ დაგიბრუნდებით:

0.0.1. ჩვენ მიერ თქვენს შესახებ შეგროვებული პირადი ინფორმაციის კატეგორიები.

0.0.2. წყაროების კატეგორიები, საიდანაც ვაგროვებთ თქვენს პირად ინფორმაციას.

0.0.3. თქვენი პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების ან გაყიდვის ბიზნეს ან კომერციული მიზანი.

0.0.4. მესამე მხარის კატეგორიები, რომლებთანაც ჩვენ ვუზიარებთ პერსონალურ ინფორმაციას.

0.0.5. ჩვენ მიერ შეგროვებული პერსონალური ინფორმაციის კონკრეტული ნაწილი თქვენს შესახებ.

0.0.6. პერსონალური ინფორმაციის კატეგორიების სია, რომელიც ჩვენ გავყიდეთ, ნებისმიერი სხვა კომპანიის კატეგორიასთან ერთად, რომელსაც ჩვენ გავყიდეთ. თუ ჩვენ არ გავყიდეთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, შეგატყობინებთ ამის შესახებ.

0.0.7. პერსონალური ინფორმაციის კატეგორიების სია, რომლებიც ჩვენ გავამჟღავნეთ საქმიანი მიზნებისთვის, ნებისმიერი სხვა კომპანიის კატეგორიასთან ერთად, რომელთანაც ის გავუზიარეთ.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თქვენ გაქვთ უფლება მოგვთხოვოთ, რომ მოგაწოდოთ ეს ინფორმაცია ორჯერ თორმეტთვიანი პერიოდის განმავლობაში. როდესაც თქვენ აკეთებთ ამ მოთხოვნას, მოწოდებული ინფორმაცია შეიძლება შემოიფარგლოს იმ პერსონალური ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ შევაგროვეთ თქვენს შესახებ წინა 12 თვის განმავლობაში.
0.2. თქვენი პირადი ინფორმაციის წასაშლელად. თუ თქვენ გააკეთებთ ამ მოთხოვნას, ჩვენ წაშლით თქვენს შესახებ პერსონალურ ინფორმაციას, რომელიც გვაქვს თქვენი მოთხოვნის თარიღისთვის, ჩვენი ჩანაწერებიდან და მივმართავთ ნებისმიერ სერვისის პროვაიდერს, რომ იგივე გააკეთოს. ზოგიერთ შემთხვევაში, წაშლა შეიძლება განხორციელდეს ინფორმაციის დეიდენტიფიკაციის გზით. თუ გადაწყვეტთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის წაშლას, შესაძლოა ვერ შეძლოთ გარკვეული ფუნქციების გამოყენება, რომლებიც საჭიროებენ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის ფუნქციონირებას.

0.3. თქვენი პირადი ინფორმაციის გაყიდვის შესაჩერებლად. ჩვენ არ ვყიდით ან ვაქირავებ თქვენს პირად ინფორმაციას მესამე მხარეს რაიმე მიზნით. ჩვენ არ ვყიდით თქვენს პირად ინფორმაციას ფულადი ანაზღაურებისთვის. თუმცა, ზოგიერთ გარემოებებში, პერსონალური ინფორმაციის მესამე მხარისთვის ან ჩვენი კომპანიების ოჯახის შიგნით გადაცემა ფულადი ანაზღაურების გარეშე შეიძლება ჩაითვალოს „გაყიდვად“ კალიფორნიის კანონმდებლობით. თქვენ ხართ თქვენი პერსონალური მონაცემების ერთადერთი მფლობელი და შეგიძლიათ მოითხოვოთ გამჟღავნება ან წაშლა ნებისმიერ დროს.

თუ თქვენ წარადგენთ მოთხოვნას თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გაყიდვის შეწყვეტის შესახებ, ჩვენ შევწყვეტთ მსგავს გადარიცხვებს.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, თუ გვთხოვთ თქვენი მონაცემების წაშლას ან გაყიდვის შეწყვეტას, ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს ჩვენთან გამოცდილებაზე და თქვენ ვერ შეძლებთ მონაწილეობა მიიღოთ გარკვეულ პროგრამებში ან წევრობის სერვისებში, რომლებიც საჭიროებენ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გამოყენებას ფუნქციონირებისთვის. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ განვახორციელებთ თქვენს დისკრიმინაციას თქვენი უფლებების გამოყენების გამო.

თქვენი კალიფორნიის მონაცემთა დაცვის ზემოთ აღწერილი უფლებების განსახორციელებლად, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი მოთხოვნა(ები) ელექტრონული ფოსტით: info@mobiway.ge.

თქვენი მონაცემების დაცვის უფლებები, ზემოთ აღწერილი, დაცულია CCPA-ით, მოკლედ კალიფორნიის მომხმარებელთა კონფიდენციალურობის აქტისთვის. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ კალიფორნიის საკანონმდებლო ინფორმაციის ოფიციალურ ვებსაიტს. CCPA ძალაში შევიდა 01/01/2020.
13. სერვისის პროვაიდერები

ჩვენ შეიძლება დავასაქმოთ მესამე მხარის კომპანიები და ფიზიკური პირები, რათა ხელი შეუწყონ ჩვენს მომსახურებას („მომსახურების პროვაიდერები“), გავუწოდოთ სერვისი ჩვენი სახელით, შევასრულოთ სერვისთან დაკავშირებული სერვისები ან დაგვეხმაროს იმის ანალიზში, თუ როგორ გამოიყენება ჩვენი სერვისი.

ამ მესამე მხარეებს აქვთ წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე მხოლოდ ჩვენი სახელით ამ ამოცანების შესასრულებლად და ვალდებულნი არიან არ გაამჟღავნონ ან გამოიყენონ ისინი სხვა მიზნებისთვის.

14. ანალიტიკა

ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერები ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგისა და ანალიზისთვის.

15. CI/CD ხელსაწყოები

ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერები ჩვენი სერვისის განვითარების პროცესის ავტომატიზაციისთვის.

16. ქცევითი რემარკეტინგი

ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ რემარკეტინგის სერვისები მესამე მხარის ვებსაიტებზე თქვენთვის რეკლამის გასაკეთებლად მას შემდეგ, რაც ჩვენს სერვისს ეწვიეთ. ჩვენ და ჩვენი მესამე მხარის მოვაჭრეები ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს, რათა ინფორმირდეს, ოპტიმიზაცია გაუწიოს და განვათავსოთ რეკლამები ჩვენს სერვისში თქვენი წარსული ვიზიტების საფუძველზე.

17. გადახდები

ჩვენ შეიძლება მივაწოდოთ ფასიანი პროდუქტები და/ან სერვისები სერვისის ფარგლებში. ამ შემთხვევაში, ჩვენ ვიყენებთ მესამე მხარის სერვისებს გადახდის დამუშავებისთვის (მაგ. გადახდის პროცესორები).

ჩვენ არ ვინახავთ ან ვაგროვებთ თქვენი გადახდის ბარათის დეტალებს. ეს ინფორმაცია მიეწოდება უშუალოდ ჩვენს მესამე მხარის გადახდის პროცესორებს, რომელთა პერსონალური ინფორმაციის გამოყენება რეგულირდება მათი კონფიდენციალურობის პოლიტიკით. ეს გადახდის პროცესორები იცავენ PCI-DSS-ის მიერ დადგენილ სტანდარტებს, რომელსაც მართავს PCI უსაფრთხოების სტანდარტების საბჭო, რომელიც არის ბრენდების ერთობლივი ძალისხმევა, როგორიცაა Visa, Mastercard, American Express და Discover. PCI-DSS მოთხოვნები უზრუნველყოფს გადახდის ინფორმაციის უსაფრთხო დამუშავებას.
18. ბმულები სხვა საიტებზე

ჩვენი სერვისი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა საიტებზე, რომლებსაც ჩვენ არ ვმართავთ. თუ დააწკაპუნებთ მესამე მხარის ბმულზე, თქვენ გადამისამართდებით ამ მესამე მხარის საიტზე. ჩვენ მკაცრად გირჩევთ, გადახედოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას თქვენს მიერ მონახულებული ყველა საიტის შესახებ.

ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მესამე მხარის საიტებისა თუ სერვისების შინაარსზე, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ან პრაქტიკაზე.

მაგალითად, ასახული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შედგენილია PolicyMaker.io-ს გამოყენებით, უფასო ხელსაწყოს, რომელიც ეხმარება შექმნას მაღალი ხარისხის იურიდიული დოკუმენტები. PolicyMaker-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გენერატორი არის ადვილად გამოსაყენებელი ინსტრუმენტი ბლოგის, ვებსაიტის, ელექტრონული კომერციის მაღაზიის ან მობილური აპისთვის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაქმნელად.

19. ბავშვების კონფიდენციალურობა

ჩვენი სერვისები არ არის განკუთვნილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის („ბავშვი“ ან „ბავშვები“).

ჩვენ შეგნებულად არ ვაგროვებთ პერსონალურ იდენტიფიცირებულ ინფორმაციას 18 წლამდე ბავშვებისგან. თუ გეცოდინებათ, რომ ბავშვმა მოგვაწოდა პერსონალური მონაცემები, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ. თუ გავიგებთ, რომ შევაგროვეთ ბავშვებისგან პერსონალური მონაცემები მშობლის თანხმობის გადამოწმების გარეშე, ჩვენ ვიღებთ ზომებს ამ ინფორმაციის ჩვენი სერვერებიდან ამოსაღებად.

20. ცვლილებები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

ჩვენ შეიძლება დროდადრო განვაახლოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ჩვენ შეგატყობინებთ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ამ გვერდზე ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გამოქვეყნებით.

ჩვენ შეგატყობინებთ ელექტრონული ფოსტით და/ან ჩვენს სერვისზე ცნობილი შეტყობინების საშუალებით, სანამ ცვლილება ძალაში შევა და განაახლებთ „ამოქმედების თარიღს“ წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ზედა ნაწილში.

თქვენ გირჩევთ პერიოდულად გადახედოთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ნებისმიერი ცვლილებისთვის. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებები ძალაშია, როდესაც ისინი განთავსდება ამ გვერდზე.

21. დაგვიკავშირდით

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით: info@mobiway.ge.